Home

Klucze do sztuki współczesnej

„Piękno sztuki współczesnej polega na tym, że może ona być we wszystkim. Odwraca na lewą stronę rzeczywistość, tam, gdzie się ujawni, tam jest.” – Marcel Andino Velez

Illustration_maps

To projekt interaktywny – zapraszam do współtworzenia.

Artfulness

Dobrze jest zrelaksować ciało i umysł, odczuć połączenie, zatopić się we FLOW, zapraszam na warsztaty

Projects

Projekty artystyczne, wymiany młodzieży, projekty językowe, międzykulturowe, współpraca z wolontariuszami, z NGO’s.

Linki Sztuki is the space created for people who want to put their contribution to the field of art.
Art and especially contemporary art seems to be very distant from ordinary people regardless of their education.
And Linki Sztuki shows it’s quite the opposite. 
You can make art and see and understand that it can manifest in very simple things- in our sourranding, in stories, in our spiritual creation, playing with colours and with symbols and signs. It can express in mutual understating, collaboration, any kind of artistic project.

Linki Sztuki to przestrzeń stworzona dla wszystkich, którzy chcą wnieść swój wkład w artystyczne działania. Sztuka, a zwłaszcza sztuka współczesna, wydaje się być bardzo odległa od zwykłych ludzi, niezależnie od ich wykształcenia. A Linki Sztuki pokazują, że jest zupełnie odwrotnie. Możesz tworzyć sztukę i zobaczyć, że może ona przejawiać się w bardzo prostych rzeczach – w naszym otoczeniu, w opowieściach, w naszej duchowej kreacji, bawiąc się kolorami, symbolami i znakami. Może wyrażać się we wzajemnym zrozumieniu, współpracy, dowolnym projekcie artystycznym.

About Us

Linki Sztuki

Get In Touch

info@linkisztuki.art