Project Wallflowers

„Malowanie murali to coś, co kształtuje otoczenie i czyni je bardziej kolorowym. To dar dla społeczności, który powinien pomóc odżywić nasze dusze” – Alimento para el Alma

Projekt muralu przygotowany przez Pau Quintanajornet zrealizowany przez uczestników i uczestniczki zajęć plastycznych i English Club w Młodzieżowym Domu Kultury nr 2, , szkoły językowej Hi.Hola oraz dzieci ze Stajni Terapeutycznej Lajkonik.

Projekt zakłada indywidualną twórczość  każdego dziecka, która połączona zostanie w kolektywną pracę w formie muralu.

Każdy kwiat zaczyna się jako nasionko.

The aim of the art program “The Blooming Seeds” at Project Wallflowers is to create creative educational paths for children to promote their social awareness and empower younger generations to discover new perspectives and thus reflect on society and themselves as the core.   By creating art together in creative workshops and public spaces, they are motivated to become  active participants in their environment. Their self-confidence must be creatively stimulated so  that they can believe in their abilities and thus achieve positive changes in the future. Every flower begins as a seed. The more care and dedication they receive, the greater the chance  they will grow into a beautiful and strong plant. It is the same with us humans: If we are stimulat ed, inspired and promoted at a young age, there is a high probability that we will become strong  individuals and a positive community.

Celem programu artystycznego The Blooming Seeds jest tworzenie kreatywnych ścieżek edukacyjnych dla dzieci, aby promować ich świadomość społeczną i umożliwiać młodszym pokoleniom odkrywanie nowych perspektyw, a tym samym refleksję nad społeczeństwem i sobą jako rdzeniem.

Każdy kwiat zaczyna się jako nasionko. Im więcej opieki i poświęcenia otrzymają, tym większa szansa, że ​​wyrosną na piękną i silną roślinę. Tak samo jest z nami, ludźmi: jeśli jesteśmy stymulowani, inspirowani i promowani w młodym wieku, istnieje duże prawdopodobieństwo, że staniemy się silnymi jednostkami i pozytywną społecznością.

Pau QuintanajornetArtivista / Dyrektorka artystyczna Projektu Wallflowers i programu artystycznego: „The Blooming Seeds”

PAU Quintanajornet nie maluje obrazów. Pau tworzy światy – otwarte zaproszenia do podróży w piękno wpływów latynoamerykańskich oraz w sfery artystki, która za pomocą pędzli, farby, tuszu, papieru i drewna żartobliwie przewraca swój świat na lewą stronę. Rozszczepienie między kulturami rozluźnia się. Z tarcia między swoimi chilijskimi korzeniami a niemieckim domem czerpie własną symbolikę w jasnych kolorach i kształtach, które wyrastają z ziemi jak rośliny wznoszące się do nieba. Ptaki również zajmują dużą przestrzeń w Świecie Pau: w jej „kosmowizji” symbolizują wolne duchy mądrości i pokoju, rozpościerające skrzydła i radzące sobie ze wzlotami i upadkami życia.